Nyheter

WORX Roughneck

 

WORX Roughneck Industri

 

Organisk rens og avfettingsmiddel

Et unikt naturbasert alternativ til rengjøring og avfetting i motsetning til petroleums-, fluor- og klorholdige løsemidler. Dette høyytelses avfetningsmidlet løser de vanskelige jobbene, ideell for rengjøring i industri- og handelsnæringen! Løser og fjerner effektivt grease, olje, tjære, råolje, maling/understellsbehandling, smøremidler, organiske oljer/fett, parafiner, klebrige stoffer og mer!                                 Roughneck har mottatt NSF International Mark of Approval som et avfettingsmiddel og karbonfjerner matlaging, på redskap og andre tilhørende overflater i og rundt næringsmiddelområder – skyll rengjorte områder med vann før kontakt med matvarer.

Selv om ROUGHNECK's fysiske kjemiske egenskaper kan virke liknende de man finner i petroleumsløsemidler inneholder den store konsentrasjoner av naturlig utviklede terpen hydrokarboner fra fornybare kilder. Den har også en avansert blanding overflateaktive stoffer, emulgeringsmidler og et demulgeringsmiddel som skiller ut spilloljen minutter etter at jobben er gjort, en aktuell egenskap hvis gjenvinningshensikt og med olje/vannseparatorer.

Et trygt produkt som renser de vanskelige jobbene.

 

YTELSE
Selv om ROUGHNECK rens/avfetter inneholder additiver, som i utstrakt grad forsikrer festeevnen til overflater og emulgeringsegenskapene, er produktet primært utviklet for maksimal løselighet, som er kapasiteten til å redusere og omdanne viskose substanser til en flytende tilstand. Mange typer smuss som dette oppløses lett under uoppvarmede forhold eller ved romtemperatur. Likevel kan kraftig smuss, som voks og tungolje med høyt smeltepunkt, kreve skylling ved høye trykktemperaturer for å forhindre dem i å gjendannes til smuss når de først er oppløst. I de fleste tilfeller, spesielt når ikke uttynnet, vil ytelsesevnen til ROUGHNECK være mye den samme som for petroleumsdestillater og klorholdige løsemidler. Når produktet uttynnes med 3 deler vann vil disse karakteristika forbli omtrent det samme, avhengig av type og omfang av forurensning. Produktet kan tynnes ut ytterligere for lettere og ferskere olje, grease og maling/lakk.

 

SIKKERHET FOR PERSONELL
Selv i konsentrert form har ROUGHNECK en meget lav akutt giftighet, oralt og ved inhalering, og ingen av bestanddelene er oppført som karsinogener. Produktet inneholder ikke butyl, syrer, etsende midler eller andre liknende komponenter som kan påvirke den ansattes reaksjonstid, funksjon og komfort. Standard beskyttelsesbriller og hansker anbefales kun som en sikkerhet mot uttørking av hud ved lengre eksponering. Tilfeldig søl kan løses opp med vann og trygt skylles ut i det kommunale kloakksystemet.

 

MILJØMESSIGE EGENSKAPER
"Montreal Protokollen" introdusert i 1987 tok for seg en verdensomspennende utflatning av ozonpåvirkende kjemikalier. Terpenløsemidlene og additivene i ROUGHNECK er ikke klorholdige, fordamper meget hurtig og har dermed den meget korte atmosfæriske levetiden på 48 timer. Dermed er den ozonpåvirkende effekten til ROUGHNECK gradert til null. I tillegg er karbonatomene, som karakteriserer produktets terpenløsemiddel, hentet fra atmosfæren og benyttet av vegetasjon i form av karbondioksid. Dermed ser man at ROUGHNECK ikke bidrar til global oppvarming på noen som helst måte.

Terpener blir faktisk utviklet av miljøet og spiller en stor rolle i den naturlige syklusen. Hvert år frigjøres opp mot 5 millioner tonn terpener av verdens vegetasjon og fordampes hurtig. Siden ROUGHNECK brytes like godt ned i jordbunnen og i grunnvann regnes det ikke som et forurensende stoff i henhold til U.S. Environmental Protection Agency, Environment Canada, og Alberta Environment.

SÆRTREKK OG FORDELER

For de som er ute etter et effektivt alternativ – her er noen fordeler

med å velge ROUGHNECK

 • Reduserer risikoen, forbedrer sikkerheten på arbeidsplassen
 • Ingen halogener, fosfater eller syrer
 • Ikke regulert som farlig gods
 • Høy jordbindingskapasitet
 • 100 % aktive materialer
 • Ingen spesielle håndteringskrav
 • Inneholder ikke klor, glykol eller butyl
 • Ingen karsinogener eller skjulte giftstoffer
 • Rustfritt, ingen avleiringer, skyllefri
 • Lav overflateaktiv spenning, hurtig tørking
 • Ikke skadelig for ozonlaget

 

HURTIG REFERANSEGUIDE

Tradisjonelle rengjøringsmidler kan være like skadelige for personen som bruker dem som de er for miljøet. Nesten uten unntak har industrien vært avhengig av halogenholdige, klorholdige, fluorholdige, petroleumsholdige eller oksygenholdige løsemidler for å avslutte de tunge jobbene som såpe og avfettingsmidler kun starter.   I dag, som tanken på de ansattes sikkerhet og miljøforskrifter veier stadig tyngre, blir HCFC løsemidler utradert. Det er nødvendig med levedyktige alternativer.

ROUGHNECK er et kraftig, organisk basert løsemiddel som møter selv de strengeste avfetningsoppgavene like godt eller enda bedre enn de fleste farlige løsemidlene på markedet. Allikevel inneholder det ikke de karsinogeniske substansene eller skjulte giftene som ofte blir assosiert med bruken av disse. Ved å tilsette vann kan du komme langt med kun en liten mengde! Produktets unike blanding av organiske løsemidler kan hurtig løse opp olje, grease, asfalt, voks, feste- og organiske materialer. Overflødig olje løses hurtig opp – en strålende egenskap ved oljeoppsamling og redusering av avfallsmengder. I motsetning til tradisjonelle løsemidler går ikke ROUGHNECK under reguleringene for farlig gods, så det kan fraktes på hvilken som helst måte du vil, til hvor som helst i verden.

 

 

ANBEFALTE BLANDINGSFORHOLD

VEDLIKEHOLD OLJEFELT

BRUKSOMRÅDE                                                              MIN             MAKS

Trykkvask, riggvask, omvendte slamtanker, oljeverktøy              Konsentrat   3:1

Wirekabel, brønnhoder, oljetanker, taljer/svivler, B.O.P.'s 1:1              3:1

Rester av karbon/sot, turbiner, tannhjul, sementflekker             3:1              5:1

Verkstedgulv, vegger, rengjøring av håndverktøy, universalt      5:1              10:1

 

VEDLIKEHOLD TREFOREDLING

BRUKSOMRÅDE                                                              MIN             MAKS

Trykkvask, før overhaling av utstyr                                            1:1              3:1

Fjerning av blekk/sverte, rammer på foredlingsmaskiner,kvae     3:1              5:1

Plankerom, kvae, kummer, ruller, kraftvask før maling                 5:1              20:1

 

VEDLIKEHOLD FLY OG FLÅTEFARTØY

BRUKSOMRÅDE                                                              MIN             MAKS

Sensitive eller ledende elektroniske kretser, lagergrease.Konsentrat   Konsentrat

Landingsutstyr, bremsestøv, hydraulikk, smøringsoljer      3:1              5:1

Drivstoffutslipp, oppstillingsplass for fly, rester av karbon 3:1              5:1

Motoravfetting, spraylakk, tektylbehandling, tjære            3:1              5:1

 

VEDLIKEHOLD SKIPSFARTØY

BRUKSOMRÅDE                                                              MIN             MAKS

Kraftig rengjøring av skrog                                                       Konsentrat   Konsentrat

Store oljetanker; råolje, asfalt, smøremidler                              Konsentrat   3:1

 

Maskinrom, slanger til søle, karbonrester, sot                            1:1              3:1

 

Lett rengjøring av skrog                                                          3:1              10:1

 

Lette oljetanker; f.eks. ferske mineraloljer, drivstoff, destillater 5:1              10:1

 

Naturoljetanker; f.eks. dyr, grønnsak, fisk, organisk                  5:1              10:1

 

Logg inn